נ נח נחמ נחמן מאומן

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן. לעיניין התחזקות, לבל יפול אדם בדעתו מחמת ריבוי הפגמים והקילקולים שקילקל על ידי מעשיו ענה רבנו ואמר אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן. כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל