הרב מספר על מעלותיו של המקובל האלוקי הרב ששון מרדכי זצ"ל ועל נכדתו נונה סרח הצדיקה (סבתו של מורינו הרב)

ו' טבת תשע"ח

הרב ששון מרדכי ונכדתו הצדקת נונה סרח (סבתו של מורינו מצד האמא)

10013סה"כ כניסות,150ביקורים היום